Ignitas har 9 års erfaring med utvikling av hjemmesider basert på WordPress.

Vi leverer komplette prosjekter som tar deg fra den spede begynnelsen til lansering og videre.

Et komplett team

Vi har et komplett team med den kompetansen som er nødvendig for et vellykket prosjekt. Ikke alle prosjekter vil trenge hele teamet, og noen prosjekter trenger mer av en bestemt kompetanse.

Vi har erfarne ansatte med den kompetansen som kreves:

• Grafisk og UX design
• Frontend og backend programmering i WordPress
• Kvalitativ og kvantitativ analyse
• Søkemotoroptimalisering
• Synlighet

Hvordan vi jobber

Vi har en fast innarbeidet metode som vi bruker på alle prosjekter vi jobber på. Vi skalerer de ulike fasene til å passe det aktuelle prosjektet.

I korte trekk ser et typisk prosjekt slik ut:

• Analyse: marked, konkurrenter, målgrupper og behov
• Skisserunder: kundereise og design
• Implementasjon: programmering og integrering
• Lansering og oppfølging: tilpasing og justering

I alle delene av prosjektet tenker vi også på søkemotoroptimalisering.

Vi vil gjerne komme i kontakt deg! Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Erfaring

Vi har kjørt svært mange prosjekter opp gjennom årene og har en veldig bred erfaring innenfor ulike bransjer og målgrupper. For oss er ikke b2b og b2c fremmedord, men dagligtale.

Noen av bransjene vi har god kjennskap til:

• Telekom (Telenor og Banzai)
• Shipping (Golden Ocean og Frontline)
• Detaljhandel (Megaflis og Kleins)
• Forbund (Oversetterforeningen og Dramatikerforbundet)

WordPress som Teknologi

Teknologi er ikke et mål i seg selv men kun et middel. Vi har jobbet med mange ulike ehandel og cms-løsninger opp gjennom årene, men nå har vi foreløpig landet på WordPress som plattform for våre leveranser.

De viktigste grunnene til at vi har landet på WordPress er:

• Brukervennlig for sluttkunden
• Enkelt og derfor billigere å utvikle
• Enkelt å søkemotoroptimalisere
• Fremtidssikkert gjennom sin enorme markedsandel

Vi vil gjerne komme i kontakt deg! Ta kontakt for en uforpliktende prat.